Duyurular

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu

13 Haziran 2017

AKADEMİK TAKVİMİ

Kayıt:14 – 16 Haziran 2017
Derslerin Başlaması:19 Haziran 2017
Derslerin Sonu:04 Ağustos 2017
Dönem Sonu Not Girişleri Son Gün:07 Ağustos 2017
Dönem Sonu Notlarının Son Teslim Tarihi:08 Ağustos 2017
  1. Yaz Okulu kayıt işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
  2. Yaz okulunda 19 Haziran – 04 Ağustos 2017 tarihleri arasında sınav haftaları dahil 7 haftalık ders programı uygulanacaktır.
  3. Başarısızlık nedeniyle bir dersin Yaz Okulu’nda tekrar alınması halinde devam şartı aranmaz. Bir dersin Yaz Okulu’nda ilk defa veya devamsızlık nedeniyle başarısız olunması halinde alınması durumunda devam mecburiyeti vardır.
  4. Kayıt ücretinin tamamı peşin olarak alınacaktır, dersten çekilen öğrenciye ücret iade edilmeyecektir. Ancak ders açılmaması durumunda ücret iade edilecektir.
  5. Bir dersin saat başına ücreti 560 TL (KDV dahil) olarak uygulanacaktır.
  6. Yaz okulunda bir öğrenci toplam 3 ders veya 9 kredilik ders alabilir.
  7. Öğrencilerin açılan dersleri başka Üniversitelerden almasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

Yaz Okulu Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

Açılacağı ilan edilen derslere yeterli sayıda öğrenci kayıt yaptırmadığı ve dersin açılmayacağı durumda o dersi bir öğrencinin başka bir Üniversiteden alabilmesi için derse kayıt süresinde (14-16 Haziran 2017) kayıt yaptırmış olması şartı aranacaktır. Yaz okulu dersleri Kadıköy Kampüsü’nde yapılacaktır.

Yaz Okulunda açılması önerilen dersler ve ücretleri için tıklayınız.
Yaz Okulunda açılması önerilen derslerin ders programı için tıklayınız.

Okan Üniversitesi dışından yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler;
Öğrencisi oldukları üniversiteden almış oldukları yaz okulunu üniversitemizden alabilmesi ile ilgili izin yazısı ve Mali İşler Müdürlüğü’nden aldıkları makbuz ile birlikte Yaz Okulu Ders Kayıt Formu'nu doldurarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.