Duyurular

Dr. Öğr. Üyemiz Mehmet Kılıç’ın bildirisi yayınlandı

19 Eylül 2022

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kılıç’ın, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin düzenlediği "Sürdürülebilirlik" temalı USBK 2022 Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi'nde sunduğu "Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” Söyleminin Barışın Sürdürülebilirliğine Katkısı" isimli bildirisi Tam Metin Bildiriler Kitabı'nda yayınlandı.

Kitabı PDF olarak indirmek için tıklayınız.

http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11363/3703/USBK2022%20TAM%20MET%c4%b0NLER%20K%c4%b0TABI%20-%20Nihai%20kopya.pdf?sequence=5&isAllowed=y