Duyurular

2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu

31 Mayıs 2019

Kesin Kayıt: 10 – 12 Haziran 2019
Derslerin Başlaması: 17 Haziran 2019
Derslerin Sonu: 02 Ağustos 2019
Dönem Sonu Not Girişleri Son Gün: 05 Ağustos 2019
Dönem Sonu Notlarının Son Teslim Tarihi: 08 Ağustos 2019

  • Yaz Okulu kayıt işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (https://ois.okan.edu.tr/) üzerinden gerçekleştirilecektir. Kesin kayıt olabilmeniz için mali kaydınızı tamamlamanız gerekmektedir.
  • Yaz okulunda 17 Haziran – 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında sınavlar dâhil 7 haftalık ders programı uygulanacaktır.
  • Başarısızlık nedeniyle bir dersin Yaz Okulu’nda tekrar alınması halinde devam şartı aranmaz. Bir dersin Yaz Okulu’nda ilk defa veya devamsızlık nedeniyle başarısız olunması halinde alınması durumunda devam mecburiyeti vardır.
  • Yaz Okulu’nda üst yarıyıllardan hiç alınmamış ders/dersleri alınamaz.
  • Kayıt ücretinin tamamı peşin olarak alınacaktır, dersten çekilen öğrenciye ücret iade edilmeyecektir. Ancak ders açılmaması durumunda ücret iade edilecektir.
  • Bir dersin saat başına ücreti 800 TL (KDV dahil) olarak uygulanacaktır.
  • Üniversitemizde açılmış ders / dersler için, başka Üniversitelerden alınmasına izin verilmemektedir.
  • Bir yaz döneminde öğrenci üniversitesinde veya o ders / dersler açılmamışsa başka üniversitelerden en fazla 3 ders veya 9 kredilik ders yükü alabilir.

Öğrencinin yaz öğretiminden alacağı kurum içi veya kurum dışı toplam ders yükü lisansüstü ve lisans programları için 9 ders veya 27 kredi, önlisans programları için 5 ders veya 14 krediyi geçemez. Sadece aşağıdaki koşulların bir arada olması halinde öğrenci ayrıca yaz öğretiminden ek 3 ders veya 9 kredi daha alabilir.

a) Önlisans programları için dördüncü ve lisans programları için sekizinci yarıyılı tamamlamış olması,
b) 9 ders / 27 kredi yükünün yaz öğretiminde kullanılmış olması,
c) Mezuniyet için gerekli olan toplam ders kredi yükünün %95’inin başarılmış olması.

Açılacağı ilan edilen derslere yeterli sayıda öğrenci kayıt yaptırmadığı ve dersin açılmaması durumda o dersi bir öğrencinin başka bir Üniversiteden alabilmesi için derse kayıt süresinde olan (10-12 Haziran 2019) kayıt yaptırmış olması şartı aranacaktır.

Yaz Okulu Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Açılacağı ilan edilen derslere yeterli sayıda öğrenci kayıt yaptırmadığı ve dersin açılmaması durumda, o dersi bir öğrencinin başka bir Üniversiteden alabilmesi için derse kayıt süresinde (10-12 Haziran 2019) kayıt yaptırmış olması şartı aranacaktır. Yaz okulu dersleri Kadıköy ve Tuzla Kampüslerinde yapılacak olup, ders programınıza sistem üzerinden ulaşabilirsiniz,

Kesinleşen dersler için tıklayınız.

Okan Üniversitesi dışından yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler;
Öğrencisi oldukları üniversiteden almış oldukları yaz okulunu üniversitemizden alabilmesi ile ilgili izin yazısı ve Mali İşler Müdürlüğü’nden aldıkları makbuz ile birlikte Yaz Okulu Ders Kayıt Formu'nu doldurarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Happy Life dersleri ve ücretleri için tıklayınız.

NOT: İstanbul dışında olan öğrencilerimizin ders seçimleri danışmanları tarafından onaylandıktan sonra aşağıda yer alan IBAN numarasına yaz okulu ücretini yatırarak ogrenciisleri@okan.edu.tr adresine bilgilendirme maili göndermeleri gerekmektedir.
IBAN: TR 50 0001 5001 5800 7299 8077 62 Vakıfbank / Kadıköy Şubesi