Duyurular

2019 YKS Ek Yerleştirme

20 Eylül 2019

E-Kayıt Tarihi: 23-25 Eylül 2019
Kayıt Tarihi: 23-27 Eylül 2019

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Ön kayıt formunuzun bir adet çıktısı,
 • Nüfus cüzdanınızın aslı ve kayıt esnasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne verilmek üzere kimliğin ön ve arkası A4 kağıdında arkalı önlü değil, aynı sayfada olabilecek şekilde 1 adet fotokopisi ( yanınızda kimlik fotokopinizden Mali İşler Müdürlüğü ile kullanacaksanız Yurt Müdürlüğü’ne verilmek üzere ayrıca 2 adet fotokopi daha bulundurunuz),
 • İkametgâh ile ilgili beyan (bu form ön kayıt ekranlarında mevcut olup, öğrenci tarafından doldurulması ve çıktısı alınarak kayıt esnasında imzalanarak Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir),
 • Sabıka Kayıt Durumu ile ilgili beyan (bu form ön kayıt ekranlarında mevcut olup, öğrenci tarafından doldurulması ve çıktısı alınarak kayıt esnasında imzalanarak Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir),
 • 2019 YKS-Ek yerleştirme sınav sonuç belgesi (internet çıktısı),
 • Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği (veya geçici mezuniyet belgesi aslı), ile bir adet fotokopisi,
 • 1999 ve daha önce ki yıllarda doğan erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınan yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (2000 ve daha sonraki yıllarda doğan erkek öğrenciler için ön kayıt ekranlarında bulunan Askerlik Durum Raporunu doldurup imzalanarak kayıt esnasında Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir),
 • Henüz mezun olmamış fakat kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin, okudukları liseden muhtemel mezuniyet tarihini belirtir yazı getirmeleri gerekmektedir.
 • 3 Adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 ebadında, son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçerli değildir.) Lütfen fotoğraflarınızın arkasına isim ve soy isimlerinizi okunaklı bir şekilde yazarak hazır bulundurunuz!
 • Ödemenin yapıldığını gösterir belge (kayıt esnasında Mali İşler Müdürlüğü’nden alınacaktır. %100 ÖSYM Burslu öğrencilerden istenmez),
 • Sağlık Raporu ya da mesleği icra etmeye uygunluk raporu isteyen programlar için gerekli olan rapor, Detaylı bilgi için tıklayınız!
 • Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak: Lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi.
 • Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliklerinden alınan diploma denklik belgesi.

EKSİK BELGE İLE KAYIT YAPILAMAZ!

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

UYARILAR:

 • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz.
 • Kayıt için hazırladığınız Lise Diplomanızdan en az iki adet fotokopisini önceden kendinize alınız. Böylece Öğrenci Yurduna ya da başka kurumlara yapacağınız olası başvurularınızda zor durumda kalmayacaksınız. Zira kayıtta belgelerinizi teslim ettikten sonra geri istemeniz hem sizin, hem de Üniversitemiz Öğrenci İşleri Müdürlüğü açısından zaman kaybına neden olacaktır.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidirler.
 • Fotoğraflarınızın arkasına adınızı ve soyadınızı yazınız.

Elektronik Kayıt (e-kayıt) ile Üniversitemize Gelmeden Kayıt Yöntemi İçin Tıklayınız

Ön Kayıt için tıklayınız.