Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Programdan mezun olabilmek için aşağıda verilen sıra ile;

1. Toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 3.00 not ortalaması ile tamamlanması ve Seminer dersinden başarılı olunması,
2. Yeterlilik sınavına girebilmek için ulusal ve/veya uluslararası sempozyum bildirisi veya ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi makalesi olarak en az 1 akademik yayın yayınlamış veya kabul edilmiş olması
3. Yeterlilik Sınavından başarılı olunması
4. Tez öneri sınavından başarılı olunması
5. En az 3 adet tez izleme sürecinden başarılı olunması
6. Tez Savunma komitesi öncesinde ulusal ve/veya uluslararası sempozyum bildirisi veya ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi makalesi olarak en az 1 akademik yayın yayınlamış veya kabul edilmiş olması,
7. Doktora Tez Savunma jürisinden başarılı olunması gerekmektedir.

Doktora Programından mezun olanlar o alanda 'Doktor Ünvanı'nı belirleyen bir 'Doktora Diploması' alırlar.

Kariyer olanakları

Mezunlarımız üniversitemiz başta olmak üzere diğer üniversitelerde akademik kariyerlerini sürdürebilir, araştırma projelerinde yer alabilir, yurtdışındaki doktora sonrası olanaklarından yararlanabilir, uzmanlık alanlarında lisans ve lisansüstü dersler verebilirler.