Hakkımızda

MENU

Küreselleşme, rekabetin artması, turizm sektöründe yaşanan gelişmeler, teknolojik ilerlemeler ile ortaya konan sistemlerin karmaşıklığının artması, turizm mal ve hizmet tüketicilerinin taleplerinin değişmesi ve farklılaşması gerek sektör kuruluşlarını gerek karar alıcılarını önemli ölçüde etkilemektedir.

OKTAM (İstanbul Okan Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi) olarak merkezimiz, uluslararası ve Türk turizmini hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden incelemek ve araştırmak, turizm sektörü ve bu sektöre hizmet veren kuruluşlarla ilgili disiplinler arası bir yaklaşımla araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmaların sonuçları doğrultusunda sektöre yönelik uygulanabilir, iyileştirme odaklı çözüm önerileri geliştirerek sektöre katkıda bulunmak amacını taşımaktadır.